Užitočné odkazy

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Služby v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovenie geometrických plánov ( ďalej len GP)
 • GP na zameranie rozostavaných stavieb
 • GP na zameranie novostavieb k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • GP na rozdelenie nehnuteľnosti
 • GP na oddelenie pozemkov
 • GP na obnovenie právneho stavu pôvodných parciel
 • GP na majetkoprávne vysporiadanie a určenie vlastníckych práv
 • GP na zameranie skutkového stavu užívania pozemkov
 • GP na vyznačenie vecného bremena, všetky ostatné geometrické plány podľa požiadaviek
 • poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

Vytýčenie:

 • Vlastníckych hraníc pozemkov

Služby v oblasti inžinierskej geodézie


 • vytýčenie stavebných objektov - rodinné domy, polyf. budovy …
 • polohopisné a výškopisné plány predrealizačné a porealizačné zameranie
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb a inžinierských sietí (voda, elektrina, kanalizácia, plyn,
        telefón)
 • účelové mapovanie
 • ostatné geodetické práce podľa požiadaviek